De SDG’s van Greenpaints – Zo maken we impact!

De SDG’s van Greenpaints – Zo maken we impact!

GG_logo-horizontal-greenpaints

Greenpaints wil graag de wereld een stukje mooier en duurzamer maken. Door deze gedachte vast te houden en vanuit daar te ondernemen, geven wij niet alleen onszelf maar ook de generaties na ons een kans op een betere en gezondere toekomst.

We zijn dan ook altijd op zoek naar de initiatieven die aansluiten op deze gedachtegang. Zo heeft Greenpaints de bronzen badge van de SDG Impact in bezit! Er bestaan drie verschillende impact niveaus, naast brons ook zilver en goud. Het niveau staat voor de mate waarin een organisatie zich het ondernemen vanuit impact eigen heeft gemaakt. Het hebben van de bronzen badge betekent dat wij ons sterk maken voor de verschillende Sustainable Development Goals (SDG’s) en op basis van die doelen impact willen maken op onze omgeving.

De Sustainable Development Goals zijn 17 doelen opgesteld door de Verenigde Naties (VN) in 2015. De doelen zijn een verdieping op de 8 millenniumdoelstellingen die de VN in 2000 heeft opgesteld met als deadline 2015. De millenniumdoelstellingen werden ondertekend door 189 lidstaten en moesten extreme armoede, ongelijkheid, ziekte en honger bestrijden. In 2015 zijn de SDG’s opgesteld als verlenging van de millenniumdoelstellingen. Wil je graag zien hoe Nederland er voor staat op de 17 doelen, dan kun je elk jaar een rapport lezen dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepubliceerd.

 

sustainable-development-goals-greenpaints

De SDG’s hebben gezamenlijk één duidelijk hoofddoel: De wereld in 2030 een betere en mooiere plek maken.

De 17 Sustainable Development Goals zijn:

 1. Geen armoede
 2. Geen honger
 3. Goede gezondheid en welzijn
 4. Kwaliteitsonderwijs
 5. Gendergelijkheid
 6. Schoon water en sanitair
 7. Betaalbare en duurzame energie
 8. Waardig werk en economische groei
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur
 10. Ongelijkheid verminderen
 11. Duurzame steden en gemeenschappen
 12. Verantwoorde consumptie en productie
 13. Klimaatactie
 14. Leven in het water
 15. Leven op het land
 16. Vrede, justitie en publieke diensten
 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Van de 17 SDG’s die zijn gegeven, heeft Greenpaints de focus gelegd op een aantal doelen. Deze zijn voor ons van groot belang in de stap naar een duurzamere toekomst. Deze 3 hoofddoelen lichten we graag kort voor je toe.

Hoofddoel 1 – SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Uiteindelijk moet een goede gezondheid en welzijn voor iedereen op de wereld de realiteit zijn. Greenpaints heeft een bewuste keuze gemaakt om zoveel mogelijk biobased of natuurlijke muurverven te voeren. Deze verven zorgen voor een beter binnenklimaat en zijn van nature bestand tegen micro-organismen. Met deze keuzes wil Greenpaints bijdragen aan een groenere toekomst. Begin bij jezelf en anderen nemen het vanzelf over.

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_3-greenpaints

Hoofddoel 2 – SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen 

Tegen 2030 moeten steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn. De meeste mensen op de wereld wonen in steden, dus duurzame groei is een grote uitdaging. Maar juist omdat er veel mensen in steden wonen, is het gemakkelijker om hulpbronnen efficiënt te gebruiken. Greenpaints wil hieraan bijdragen door zoveel mogelijk gebruik te maken van hernieuwbare, biobased grondstoffen of natuurlijke grondstoffen. Duurzaam leven en een gezond binnenklimaat is in elk gebouw van groot belang. Ook leuk om te weten is dat je met het KEIM Soldalan-ME muurverfsysteem stikstoffen en uitlaatgassen kunt zuiveren in de stad. Je kunt dus met je eigen gesch

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_11-greenpaints

Hoofddoel 3 – SDG 13: Klimaatactie 

In de wereld praat iedereen veel over duurzaamheid, energiebesparing en dingen die op andere  manieren zouden moeten gebeuren. Maar spreken is iets anders dan daadwerkelijk doen. Je moet beginnen, iets in gang zetten! Bij Greenpaints proberen we biobased en natuurlijke verf te gebruiken om de verfindustrie duurzamer te maken. En zelfs de kleinste dingen, zoals het enkel gebruiken van 100% gerecycled papier, zijn die eerste stap in de juiste richting.

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_13-greenpaints

Secundaire SDG doelen

Naast deze 3 hoofddoelen werken we ook aan een aantal secundaire doelen, namelijk:

SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs: Door het delen van onze (applicatie)kennis geven wij ook de volgende generaties de kans om deze kennis toe te passen en verder te ontwikkelen.

SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur: Binnen Greenpaints is er voor ruimte voor innovatie, zowel in de werkwijze als in het product zelf. Wij werken zelf bij de ontwikkeling van nieuwe en groenere verven ook nauw samen met onze toeleveranciers. Zo dragen we ons steentje bij aan de verdere vergroening en innovatie binnen de verfindustrie.

SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie: Tijdens de productie van onze duurzame verven, wordt door onze leveranciers zo min mogelijk verf verspild. Ook probeert men zoveel mogelijk water te zuiveren en met eigen duurzame energie (bijvoorbeeld met eigen zonnepanelen of windmolens). Daar waar mogelijk hergebruiken we materialen en producten.

overige-goals-greenpaints

Wat doet Greenpaints nu al om de SDG’s te behalen?

Door zelf het goede voorbeeld te geven en onze eigen groene werkwijze toe te passen, inspireren we anderen om dit ook over te nemen. Dit zie je niet alleen terug is onze duurzame verven, maar ook in de manier waarop we het gehele (productie)proces bewust en kritisch bekijken. Zo beperken we reizen, kopen we energie en gas in via Pure Energie, gebruiken we papieren verpakkingen, printen we op 100% gerecycled papier en werken we logistiek samen met DHL om CO2-neutraliteit te bereiken.

We blijven onszelf ontwikkelen door onze CO2-voetafdruk continu te verbeteren en anderen te inspireren om meer deel te nemen aan duurzame toekomst. Zo zijn we bijvoorbeeld ambassadeur van IMPULSE, een bedrijf dat in 2018 werd opgericht door studenten van de Universiteit Twente. IMPULSE berekent, in samenwerking met webshops, hoeveel broeikassen er vrijkomen voordat iemand een besteld webshopproduct in huis heeft. Van vervaardiging tot aan transport. Aan de hand van de berekening wordt een prijs vastgesteld voor de compensatie van de exacte uitstoot van het product. Tijdens het afrekenproces krijgt de klant de kans om de CO2-uitstoot te compenseren door het eerdere berekende bedrag, vaak slechts een klein beetje extra, te betalen.

Daarnaast zijn we ook samenwerkingspartner van Trees for All. Deze stichting plant bomen in Nederland en het buitenland en compenseert CO2-uitstoot. Inmiddels hebben ze al meer dan 5 miljoen bomen en struiken geplant, 32 bossen geplant en hersteld en 320 ton vervuilende CO2 gecompenseerd.

Bij ons zijn duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulariteit verweven met al ons handelen. Wij werken volgens de Groen = Doen methode. Wij geloven dat het onze verantwoordelijkheid is om deze prachtige aarde en haar hulpbronnen serieus te nemen. Deze planeet is in bruikleen aan ons mensen en we moeten het van generatie op generatie doorgeven. Daarom kiezen we waar mogelijk voor de meest milieuvriendelijke oplossing. De ‘wees de verandering die je wilt zien in de wereld’ gaat voor ons écht op!

greenpaints-pand-duurzaam-industrie

Onze keuze voor duurzame verf

Greenpaints is koploper op het gebied van duurzame verf. De keuze voor ecologische verf op basis van biobased en natuurlijke grondstoffen sluit aan bij de veranderingen in de samenleving: “Mensen gaan bewuster en gezonder leven.” Dit zijn allemaal keuzes die wij maken voor onze toekomst en om onze planeet bewoonbaar te houden. Het kiezen van de meest duurzame oplossing in het product is er maar een klein deel van.

We dragen met onze verf op allerlei verschillende manieren bij aan een duurzamere wereld. Zo kiezen we bewust voor merken als KEIM, Böhme, Copperant, Sherwin-Williams en Lacq. Dit zijn namelijk allemaal verfsystemen die een aanzienlijk lagere impact hebben op het milieu dan bijvoorbeeld de ‘plastic’ acrylaatverven. Daarnaast zijn biobased verf en mineraalverf uitermate geschikt voor het creëren van een gezonder binnenklimaat. Door de hypoallergene eigenschappen is het de perfecte oplossing voor bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen en publieke gebouwen. Een grote stap vooruit als we kijken naar ons eerste hoofddoel; SDG3 – Goede gezondheid en welzijn.

2030: Dit is het doel van Greenpaints

De deadline voor het behalen van de Sustainable Development Goals ligt in 2030. En hoewel dit nog 9 jaar in de toekomst ligt, moet er nog veel veranderen om alle doelen te behalen. Waar staat Greenpaints nu en wat doen we om onze gestelde SDG’s te behalen? We willen vooral een voorbeeld zijn voor de verfindustrie. Ons streven is om uiteindelijk CO2-neutraal te zijn. Om dit te bereiken werken we continu aan verbeteringen en innovaties. In latere blogs zullen we een uitgebreide verdieping geven per SDG-doel.

We nemen de SDG’s verder op in ons beleid en in onze groene jaarplannen. En dit zit hem niet enkel in de grote veranderingen, maar ook in de details. Zo noemden we eerder al Trees for All en IMPULSE. Door met andere bedrijven en stichtingen samen te werken die met dezelfde blik naar de wereld kijken, willen we samen een duurzamere wereld creëren. Dit detail kan een tool zijn waarin we laten zien hoeveel bomen er geplant zijn of hoeveel CO2 er gecompenseerd is. Of de optie voor een klant om een kleine CO2-compensatie te betalen bij het plaatsen van een bestelling. Het zijn ook deze kleine dingen die anderen, particulieren of bedrijven, motiveren om die eerste belangrijke stap te zetten.

brons-impact-beginnerHet is voor ons heel fijn om te zien dat deze manier van ondernemen nu beloond is met deze prachtige Bronzen SDG Impact Badge. Wij zullen deze zeker met trots uitdragen en samen bouwen aan duurzamere en groenere toekomst!

De meest gebruikte KEIM Muurverven voor buiten

De meest gebruikte KEIM Muurverven voor buiten

In ons vorige blog over zwart beitsen gaven we al aan dat het voorjaar het startschot geeft voor vele (klus)projecten. Met de dagen die langer en vooral ook wat aangenamer warm worden, heeft iedereen weer zin om de buitenomgeving mooi en netjes te maken. Voor verschillende projecten zijn er verschillende producten die we graag voor je toelichten. In dit blog alles over KEIM muurverven voor buiten.

Want hoe kies je een muurverf van hoogwaardige kwaliteit en hoe weet je of je de juiste keuze maakt voor de ondergrond? Bij Greenpaints heb je een zeer ruime diversiteit aan muurverf. Er is doorgaans een verschil tussen binnen- en buitenmuurverf. Er bestaan echter ook steeds meer muurverfsoorten die zowel geschikt zijn voor binnenschilderwerk als voor buitenschilderwerk. Een muurverf die geschikt is voor binnen en buiten is een echte allrounder, waar je een hoog rendement en zeer fraaie kalkmatte uitstraling mee kunt behalen. Wij vertellen je in een later blog graag meer over deze allrounders. Voor nu focussen we ons op onze favoriete muurverf voor buiten, KEIM.

1 laag AgingStain 100 Silver-Grey, 200 Middle-Grey, 300 Brown-Grey op fijn bezaagd Siberisch Lariks

Wat is KEIM?

De geschiedenis van KEIM brengt ons bijna 150 jaar terug. De basis van de door A.W. Keim in 1878 gepatenteerde silicaatverven wordt gevormd door het in de juiste verhouding mengen van vloeibaar kalisilicaat (waterglas) en anorganische kleurpigmenten. Het baanbrekende element is de uiterste goede verbinding van verf en ondergrond. De eerste generatie KEIM was geboren, genaamd KEIM Purkristalat.

KEIM kent nu drie generaties:

 • De eerste generatie – 1878 – KEIM Purkristalat De “silicaatverf”
  Deze verf kan uitsluitend op vast, zuigende, minerale gestucte ondergronden worden toegepast. De Purkristalat is nog steeds leverbaar.
 • De tweede generatie – 1962 – KEIM Granital De “dispersiesilicaatverf”
  Bracht het voordeel van de formulatie op basis van één component, die een duidelijk gemakkelijkere toepasbaarheid met zich meebracht.
 • De derde generatie – 2002 – KEIM Soldalan – De “sol-silicaatverf”
  Een revolutionaire ontwikkeling volgde. Door het volledig nieuwe bindmiddelprincipe is deze verf toepasbaar op bijna alle gangbare ondergronden. Deze kan zowel op onbehandelde minerale ondergronden als op reeds met acrylaat-, siliconenemulsie- of siloxaanverf behandelde ondergronden worden aangebracht.

Alle generaties verf hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de tijdloze restauratie en bescherming van beroemde gebouwen wereldwijd. Het Witte Huis in Washington, Buckingham Palace in Londen, het Opera House in Sydney en het Kremlin in Moskou zijn een aantal van de beroemde objecten die beschikken over een mooi echt KEIM muurverfsysteem. Ook in Nederland zijn veel geKEIMde projecten te vinden, waaronder veel kunstwerken van de Rijksoverheid en Rijkswaterstaat (Betuwelijn, HSL lijn en de NS).

Het principe van de KEIM silicaat verftechniek is gebaseerd op verstening van het bindmiddel met de minerale ondergrond. Er ontstaat een minerale en onoplosbare verbinding tussen verf en ondergrond (beton, baksteen, pleisterwerk e.d.). Dit is de hoofdreden dat silicaatverven niet kunnen bladderen. De duurzaamheid (minimaal 12-15 jaar), het ademend vermogen en de lichtechtheid door gebruik van anorganische pigmenten geven nog een extra dimensie aan de milieubesparende kwaliteiten van KEIM mineraalverven. Al deze punten zijn redenen dat wij KEIM zien als dé minerale muurverf voor buiten. KEIM brengt bijna 150 jaar aan unieke ontwikkelingen en innovaties binnen de verfwereld. Binnen deze wereld zijn ook een aantal specialistische verven ontstaan, die deel zijn geworden van onze best verkochte KEIM verven. We lichten de top 3 graag toe. Zo maken we de keuze voor jou weer wat makkelijker.

KEIM Soldalan

KEIM Soldalan is een zeer hoogwaardige en matte minerale buitenmuurverf op basis van sol-silicaat met een uitmuntende buitenduurzaamheid en perfecte hechting. De verf hecht op minerale en op organische ondergronden en verbindt op deze manier als eerste silicaatverf, de veelvuldige toepassing van dispersiegebonden verven met de minerale kwaliteitskenmerken van een klassieke silicaatverf.

Zeer geschikt voor: alle projecten, groot en klein, rondom jouw woning. KEIM Soldalan is het startpunt bij jouw keuze voor de beste buitenmuurverf. Gaat het om een specialistische klus, zoals een gebouw in een extremer klimaat? Of staat het pand bijvoorbeeld in een bosrijke omgeving? Dan raden we het aan om te kijken naar de Soldalan ME of Royalan.

Voor donkere kleuren raden we aan om voor KEIM Soldalan te kiezen. Deze is ook in kleurgroep 3 leverbaar (in tegenstelling tot de KEIM Soldalan ME die tot kleurgroep 2 leverbaar is) . De donkerste te maken kleur in Soldalan is circa RAL 7016. Zoek je donker antraciet, bijvoorbeeld RAL 7021, of wil je het bijna zwart (KEIM 9008) hebben? Dan dien je KEIM Royalan te nemen. Doordat KEIM een natuurlijk product is met anorganische pigmenten zijn de zwartste kleuren zoals RAL 9005 niet te maken in minerale producten.

Böhme AgingStain 100 Silver-Grey biobased voorvergrijzer op fraai vergrijsde gevel na 4 jaar expositie

KEIM Soldalan ME

KEIM Soldalan-ME is een zeer hoogwaardige minerale buitenmuurverf op basis van sol-silicaat met fotokatalytische eigenschappen en een zeer goede hechting. Deze verf is familie van de KEIM Soldalan, met als extra een toevoeging van de fotokatalysator titaandioxide. Titaandioxide is een witte anorganische verbinding. KEIM Soldalan ME is zeer universeel toepasbaar en geschikt voor verwerking op zowel nieuwe als bestaande ondergronden. De verf beschikt over MiNOx technologie, die zorgt voor schone gevels én lucht. ‘MiNOx’ staat voor ‘minimaliseert NOx (stikstofoxiden)’ en vertegenwoordigt de vervuilingsverminderende functie van het product. De fotokatalytische werking neutraliseert schadelijke gassen en organische verontreinigingen. Hierdoor beschermt deze Soldalan ME variant nog beter tegen schimmel- en algaangroei dan de gewone KEIM Soldalan.

KEIM Soldalan ME is in de kleurgroepen wit, Kleurgroep 1 en Kleurgroep 2 leverbaar. Dit betekent dat je een keuze kunt maken uit kleuren die tot intensieve pasteltinten en middeltonen gaan.

Zeer geschikt voor: gebouwen die veel worden blootgesteld aan organische vervuiling, zoals een woning in de stad. KEIM Soldalan ME is dé fotokatalytische muurverf voor buiten.

Beide producten zijn bij uitstek geschikt voor het (over)schilderen van baksteenmetselwerk en stucwerk. Zowel de KEIM Soldalan als Soldalan ME zijn niet geschikt voor het behandelen van houten ondergronden, plasto-elastische verflagen, oude olielagen, lak- of vernis ondergronden of gasbeton. Na het toepassen van een 1e en 2e laag Soldalan of Soldalan ME

KEIM Royalan

KEIM Royalan is een waterwerende, strijkklare, minerale muurverf op pure silicaatbasis die geschikt is voor toepassing onder extremere weerscondities. Denk hierbij aan panden aan de kust of bij bescherming tegen zure regen. Maar ook bij het gebruik van zeer donkere kleuren zoals RAL 7016, RAL 7021 en KEIM 9008 is Royalan de oplossing. Heb je bijvoorbeeld een heel donker terrasraam en wil je deze (over)schilderen? Dan kan dit met KEIM Royalan. Deze verf is namelijk beschikbaar in veel donkere kleuren. Let er hierbij wel op dat je bij een oude ondergrond eerst een hechtlaag moet zetten van KEIM Soldalan. Zo creëer je de beste hechting voor de daarna aan te brengen KEIM Royalan. Royalan is gemaakt met absoluut lichtechte anorganische pigmenten, minerale vulstoffen en silicaat bindmiddel. De verf is toe te passen op alle minerale ondergronden en is zowel geschikt voor renovatie- als nieuwbouwprojecten.

De beste keuze voor: gebouwen die veel worden blootgesteld aan extreme weerscondities, zoals een strandhuisje of een woning aan de kust.

trend-2018-graywash-look-kleurinspiratie-greenpaints

Duurzaamheidsstatements van KEIM

KEIM is al meer dan 140 jaar de meest duurzame verffabrikant ter wereld. Het is niet voor niks dat steeds meer mensen voor dit product kiezen, ook voor hun projecten buiten. Om op dit niveau te blijven, is er continu sprake van innovatie zonder daarbij het belangrijke duurzame aspect uit het oog te verliezen. Om deze reden werkt KEIM met vijf duurzaamheidsstatements:

1. Levensduur – Minerale KEIM muurverven hebben de langste levensduur ter wereld. De onderhoudscyclus van KEIM ligt minimaal tussen de 12 en 15 jaar. Dit is significant langer in vergelijking tot organische verfsysteem, zoals acrylaat en siloxanen. Indien onderhoud nodig is, volstaat 1 nieuwe laag KEIM.

2. Emissies: KEIM verven emitteren de minste schadelijke stoffen van alle verfsystemen. KEIM is vrij van oplosmiddelen, fungiciden, weekmakers en andere milieuschadelijke toevoegingen. Er hoeven geen gifstoffen in om algen en mossen te weren. Ze beschikken over een Natureplus-certificaat, een certificaat waar alleen natuurlijke materialen voor in aanmerking komen.

3. Productie – KEIM-verven beschikken over een uitstekend circulair profiel en heeft van alle verffabrikanten de meeste verantwoorde productieprocessen. Proceswater dat tijdens de productie wordt gebruikt wordt volledig hergebruikt, chemisch beschikte KEIM over een 100% CO2 balans en meerdere fabrieken maken voor 100% gebruik van hernieuwbare energie.

4. Grondstoffen – KEIM verven worden geproduceerd uit zuiver minerale grondstoffen (zand, kwarts, veldspaat, minerale toeslagstoffen en minerale pigmenten). KEIM Purkristalat bestaat voor 100% uit deze minerale grondstoffen en is dus 100% vrij van organische bestanddelen. De tweede (KEIM dispersiesilicaatverven) en derde (sol-silicaatverven) generatie KEIM verven beschikken over maximaal 3% organische toevoeging. Dit als bindmiddel om ervoor te zorgen dat de producten houdbaar blijven in een emmerverpakking.

5. CO2 – De productie van KEIM heeft de laagste CO2 footprint ter wereld. Om een voorbeeld te noemen voor een buitenmuurverf; er is tot 7kg CO2 besparing per m2 KEIM Soldalan ten opzichte van siliconenharsemulsie verven.

We wijden nog een extra blog aan dit onderwerp, waarin we uitgebreid ingaan op de statements en de manier waarop wij deze ook binnen Greenpaints toepassen. Met de verkoop van KEIM leveren we een bijdrage aan een duurzamere wereld, zo ook bij de renovatie van oudere woningen.

Nageïsoleerde gevels schilderen met KEIM muurverven

Misschien is het je in je eigen straat ook al opgevallen, steeds vaker worden oude woningen gekocht door een jongere generatie kopers. Een klusproject dat de ruimte geeft om het gelijk grondig aan te pakken. Dit betekent vaak ook dat er bijvoorbeeld een bijkeuken, schuur of extra bad- of slaapkamer wordt gebouwd. Het is echter ook belangrijk dat de nieuwe woning energiebesparend is. Wat we vaak zien is dat de muren opgevuld worden met isolatiemateriaal en de buitenmuur vervolgens een of meerdere lagen acrylaatverf krijgt. Het resultaat? Een potdichte woning. En hoewel het binnen inderdaad aanzienlijk comfortabeler zal zijn, zal je buiten al snel problemen krijgen met de aangebrachte verf. Omdat de muur op geen enkele wijze meer kan ademen, ontstaan er problemen met de vochtregulatie. Muren blijven nat en het binnenklimaat wordt ongezonder. Iets wat in de winter bijvoorbeeld zal resulteren in vorstschade. Al snel zie je een negatieve verandering in het verfwerk, zoals scheuren en afbrokkelingen, en kun je alles opnieuw schilderen. En met die acrylaatdispersieverven blijft het dan misgaan.

Met de minerale KEIM muurverven die we eerder noemden, zoals de Soldalan, Soldalan-ME en Royalan, is deze situatie eenvoudig te voorkomen. Deze verven zijn namelijk erg dampopen. Je woning is geen plastic zak van buiten. Het houdt water tegen, maar blijft wel ademen. Hierdoor blijft de vochtregulatie optimaal. Ook wanneer je de buitenmuur van jouw nageïsoleerde woning een kleur wilt geven, is een mineraal systeem als KEIM de enige goede oplossing. Je brengt twee lagen aan, waarvan de eerste laag 10% verdund en de tweede laag onverdund. Voor het verdunnen gebruik je de KEIM Soldalan-Verdunning. Een mooie bijkomstigheid voor jou als koper is dat het weer scheelt in de portemonnee en in de tijd.

En niet alleen deze verdunner helpt mee in de portemonnee. Vergeleken met reguliere verf zoals acrylaatverf gaan KEIM muurverven voor binnen én buiten aanzienlijk langer mee. Kijken we naar de ‘plastic’ muurverven waarin biocides zitten, dan zijn er na 3-6 jaar al grote problemen met het verfwerk. Bij een hoge kwaliteit acrylaatverf ligt dit op 8-10 jaar. KEIM daarentegen gaat minimaal 10-15 jaar mee zonder dat je er veel omkijken naar hebt. Vaak hoef je het pas na 18-20 jaar over te schilderen. Hoewel KEIM soms aanvankelijk iets duurder is dan de plastic verven, ben je wel aanzienlijk minder vaak aan het schilderen en voorkom je verdere problemen. Daarnaast is het systeem gemiddeld na 6-7 jaar al break-even en levert het in de daaropvolgende jaren alleen maar meer wooncomfort en geldbesparing op. De eventueel hogere kosten bij de start van jouw project, verdien je zeker terug door minerale KEIM muurverven voor buiten toe te passen

De voordelen van KEIM buitenmuurverf ten opzichte van reguliere verf

Muurverf voor buitentoepassingen biedt gegarandeerd bescherming tegen regendoorslag, is in een hoge mate waterafstotend en is zeer dampopen. In combinatie met alkaliteit (de stof met een zuurbufferende capaciteit) biedt dergelijke muurverf een zeer goede weerstand tegen micro-organismen en algen. Dit is vooral bij buitentoepassingen erg fijn. Het is dan ook zeer geschikt voor onder een overkapping of op de muren van buitenwoonkamers. Over het algemeen heeft dit soort muurverf een matte uitstraling en een hoge witheid. Het voorkomt de aangroei van bacteriën en schimmels, is onbrandbaar en hypoallergeen. De meeste muurverf is oplosmiddelvrij, wat wil zeggen dat deze verf vrij is van onaangename geuren en stoffen tijdens het aanbrengen en drogen. Het veroorzaakt geen irritatie aan huid- en luchtwegen tijdens het aanbrengen.

Voor het gemak hebben we in de onderstaande tabel een schematische vergelijking gegeven:

Reguliere verf KEIM verf
Organisch van aard Anorganisch – Geen fossiele brandstoffen nodig
Binding door plakken Verbinding / hechting met ondergrond
Verweerd door de zon Verweringsbestendig
Verkleurd Nagenoeg geen verkleuring
Verzeept mogelijk Geen verzeping mogelijk
Bladdert af bij vocht Geen afbladdering mogelijk
Niet resistent tegen zuren en schadelijk gassen Wel resistent tegen zuren en schadelijke gassen

Naast de bovenstaand genoemde voordelen, hebben de verschillende KEIM verven ook nog op een andere manier meerwaarde. Zo heeft de KEIM Soldalan-ME een fotokatalytische werking. We spreken van fotokatalyse als een chemische stof onder invloed van licht wordt omgezet. Is het je bijvoorbeeld in een grote stad wel eens opgevallen dat de gevels grauw, soms bijna zwart lijken? Vaak zie je de oorspronkelijke kleur, die meestal aanzienlijk lichter is, niet eens meer. Dat is een voorbeeld van fotokatalyse. In het geval van de grote stad spelen uitlaatgassen i.c.m. de (chemische) reactie die het licht veroorzaakt een grote rol.

Een fotokatalytische verf als KEIM Soldalan-ME kan deze organische vervuiling tegengaan. Door een fotokatalytisch werkzaam pigment en minerale bindmiddelsystemen te combineren, gaat de verf niet alleen langer mee maar is deze ook nog eens zelfreinigend. Je hebt dus schonere gevels, maar ook een schonere lucht! De verflaag verlaagt de oppervlaktespanning van het water, waardoor vuil makkelijker wegspoelt. En de fotokatalytische mineraalverven helpen de afbraak van schadelijke stoffen, zoals stikstofoxiden en broeikasgassen. Hierdoor leveren ze een zinvolle bijdrage aan een betere luchtkwaliteit en gezonder leefklimaat.

Alle KEIM verven op een rij

Onze drie meest verkochte KEIM verven hebben we in deze blog al voor je toegelicht:

– KEIM Royalan (silicaat verf)
– KEIM Soldalan (solsilicaat verf)
– KEIM Soldalan-ME (solsilicaat verf)

Naast deze drie verven, zijn ook de volgende KEIM producten beschikbaar:

– KEIM Concreton-Lasur (sol-silicaat verf)
Wil je een lazuureffect creëren, dan is KEIM Concreton-Lasur uitermate geschikt. Deze dunlagige silicaatverf is geschikt voor beton en beschermt het tegen weersinvloeden. Ook geschikt ter camouflage van optische kleurverschillen.  

– KEIM Concreton-Fixatief
Dit product is een verdunningsmiddel voor het KEIM Concreton systeem. Het reduceert de zuiging van de ondergrond en is toe te passen op betonnen vlakken als wanden en gevels. KEIM Concreton-Fixatief is zowel binnen als buiten toe te passen.

– KEIM Concreton-Base
KEIM Concreton-Base is een pigmentvrij Lasur bindmiddel. Door toevoeging van Concreton-Base in de Concreton-Lasur kan het gewenste lazuureffect gekozen worden. Het resultaat is een transparante en mineraal matte lazuurschildering.

– KEIM Design-Lasur (solsilicaat lasurende verf)
Naast de KEIM Concretion reeks, bestaat ook de Design reeks. Deze Design reeks heeft een focus op het creëren van bijzonder kleurcreaties en creatieve oplossingen. Met KEIM Design-Lasur heb je een gebruiksklaar Lasur-concentraat op basis van sol-solicaat voor binnen- en buitentoepassing. Daarnaast kent deze specifieke KEIM vier unieke metallic kleuren.

Advies nodig voor de juiste KEIM buitenmuurverf?

Heb je voor een bijzonder project nog advies nodig voor de juiste buitenmuurverf? Of wil je 100% zeker weten dat je de juiste keuze hebt gemaakt voordat je jouw bestelling plaatst? Neem dat gerust contact met ons op! Zo heb ook jij straks het beste resultaat voor jouw buitenproject.

Tip! Voor schilders wordt met regelmaat door KEIM Nederland een inloopmiddag georganiseerd in ons KEIM Kenniscentrum bij Greenpaints. De inloopmiddag is voor iedereen toegankelijk, kost niets en verplicht ook tot niets. Vanwege de coronacrisis werken we momenteel op afspraak. Aanmelden kan eenvoudig via onze website.

Greenpaints kiest voor koffiebonen mét karakter

Greenpaints kiest voor koffiebonen mét karakter

Bij Greenpaints staan de woorden ‘duurzaam’ en ‘kwaliteit’ bijzonder hoog aangeschreven. Woorden die niet alleen van toepassing zijn op de producten en materialen die wij leveren. Binnen ons bedrijf wordt namelijk op veel vlakken, nét een stapje meer gezet. Neem nou bijvoorbeeld onze bedrijfskantine en kenniscentrum aan de Bleek 19b in Enter. Wij schenken koffie die karakter heeft. Elk bakje wordt vers voor je gezet in een goede Zwitserse Jura machine, met de intense geur van de krachtige koffiebonen die opgemerkt wordt door de kenner. Een bewuste keuze van ons voor deze smaakbeleving en kwaliteit zijn de verantwoorde koffiebonen van Pure Africa.

De ‘Allemansvriend’ koffiebonen

Uit de vijf verschillende smaken koffiebonen van Pure Africa, is onze keuze gevallen op de smaak ‘Allemansvriend’. Koffiebonen uit Sidamo in Ethiopië met een intense geur, waardoor deze erg gewild is bij koffieliefhebbers. De rijke smaak van exotische fruitsoorten, zoals mandarijn en citrusvruchten in combinatie met de lange en intense nasmaak. Koffiebonen gekenmerkt door een vleugje chocola en karamel, maakt dat klanten kunnen genieten van onze kwaliteit.

Eerlijke handel

Veel koffieboeren werken onder de kostprijs, omdat wij te weinig betalen voor ons kopje koffie. Pure Africa neemt geen genoegen met de gemaskeerde, wereldwijde onderdrukking van koffieboeren en  Greenpaints steunt dit standpunt. Pure Africa koopt rechtstreeks in bij boerencoöperaties en zijn open over hoe ze dit doen. Hoewel de koffie importeur gecertificeerd is voor het Fairtrade keurmerk, kiezen ze er toch voor om dit logo niet op hun verpakking te zetten. Omdat volgens de berekeningen van Pure Africa de minimale opbrengst voor de koffieboeren niet afdoende is om van te kunnen bestaan. Bij Pure Africa krijgen de boeren het dubbele van de Fairtrade prijs.

Naast de eerlijke beloning per kilo koffie investeert Pure Africa van iedere kilo verkochte koffie €1,- in microkredieten aan boeren in Afrika. Zo investeert ook Greenpaints met elke kop koffie in de toekomst van Afrikaanse koffieboeren. Juist dit zijn redenen waarom wij de bewuste keuze hebben gemaakt voor de koffiebonen van Pure Africa. 

Overeenkomsten

Tussen de koffiebonen van Pure Africa en Greenpaints zijn meerdere overeenkomsten te vinden. Neem de maximale zorg en aandacht waarmee de koffie wordt geteeld en wordt geoogst. Het zijn belangrijke kenmerken van deze kwaliteitskoffie. Alleen volledig gerijpte bonen worden geplukt, overigens gebeurt dit met de hand. De bonen worden in de zon gedroogd op gespannen doeken waardoor direct contact met de grond wordt vermeden.

Karaktereigenschappen

Naast het karakter van de bonen is zelfs de quote op de verpakking er een die bij de kernwaarden van ons passen: ‘altijd sterk voor energieke teamplayers’. Hoewel wij ons bedrijf Greenpaints zijn gestart als ZZP’er weten wij inmiddels door onze groei, hoe belangrijk het is om een teamspeler te zijn. Snel en kordaat handelen, servicegericht zijn, passend advies geven rondom de duurzame en kwalitatief hoogstaande producten van het bedrijf aan particulieren of bedrijven. In gesprek blijven met je partners… en dat in combinatie met een heerlijke bak koffie. Pure Africa en Greenpaints staan voor hoge kwaliteit, duurzaam en stimuleren van ondernemerschap. Dat is een perfecte match!

(Foto’s: Fotostudio Markelo)

Glanzende en duurzame afwerking met BOMOL Glans

Glanzende en duurzame afwerking met BOMOL Glans

Onlangs kregen wij de vraag van een een goede klant, De Kooter Spuit- en Schilderwerk, naar een ecologische en duurzame glanzende afwerking. De Kooter Spuit- en Schilderwerk is een voorstander van ecologisch en kwalitatief hoogwaardig schilderwerk en was al bekend met BOMOL.Sinds kort hebben wij ook BOMOL Glans in het assortiment en deze werd speciaal voor hun klant op kleur gemaakt.

De wens van de opdrachtgever:

De opdrachtgever wilde graag een watergedragen afwerking. Daarbij dachten zij aan een traditioneel acrylaatsysteem als milieuvriendelijk alternatief, maar dit heeft vaak een minder fraai uiterlijk.

Glanzende en duurzame afwerking met BOMOL Glans
Alfred de Kooter dacht gelijk aan BOMOL. De opdrachtgever zag er gelijk de voordelen van in en met name het feit dat het product onder meer uit herwinbare grondstoffen wordt gemaakt trok hen over de streep.
Het bestaande schilderwerk verkeerde in een redelijke slechte staat van onderhoud en er moesten voor uitvoering van het schilderwerk de nodige bouwkundige correcties worden aangebracht.De aluminium stoeltjes profielen werden vervangen door neuslatten, na het uitvoeren van de nodige curatieve houtreparaties. Ook werden enkele planken in de boeidelen vervangen.

Afwerking met BOMOL Glans:

Vervolgens is het schilderwerk onderhanden genomen en werd het geheel na het goed bijwerken en waar nodig voorlakken vol afgewerkt met BOMOL Glans in de hoofdkleur wit met donkergroene accenten.

Kleurenkaart online beschikbaar

Kleurenkaart online beschikbaar

Of het nu gaat om een mooie warme transparante afwerking, een moderne semi-transparante uitstraling of een uitstekende kleur- en glansbehoud in een dekkende afwerking. Met de producten van Böhme is het mogelijk. En wilt u gewoon een keer iets anders en moderns? Probeer dan een ALU-afwerking.

Kortom, laat u inspireren door kleur met de kleurenkaart van Böhme.

Download de kleurenkaart

Chat openen