GG_logo-horizontal-greenpaints

Greenpaints wil graag de wereld een stukje mooier en duurzamer maken. Door deze gedachte vast te houden en vanuit daar te ondernemen, geven wij niet alleen onszelf maar ook de generaties na ons een kans op een betere en gezondere toekomst.

We zijn dan ook altijd op zoek naar de initiatieven die aansluiten op deze gedachtegang. Zo heeft Greenpaints de bronzen badge van de SDG Impact in bezit! Er bestaan drie verschillende impact niveaus, naast brons ook zilver en goud. Het niveau staat voor de mate waarin een organisatie zich het ondernemen vanuit impact eigen heeft gemaakt. Het hebben van de bronzen badge betekent dat wij ons sterk maken voor de verschillende Sustainable Development Goals (SDG’s) en op basis van die doelen impact willen maken op onze omgeving.

De Sustainable Development Goals zijn 17 doelen opgesteld door de Verenigde Naties (VN) in 2015. De doelen zijn een verdieping op de 8 millenniumdoelstellingen die de VN in 2000 heeft opgesteld met als deadline 2015. De millenniumdoelstellingen werden ondertekend door 189 lidstaten en moesten extreme armoede, ongelijkheid, ziekte en honger bestrijden. In 2015 zijn de SDG’s opgesteld als verlenging van de millenniumdoelstellingen. Wil je graag zien hoe Nederland er voor staat op de 17 doelen, dan kun je elk jaar een rapport lezen dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gepubliceerd.

 

sustainable-development-goals-greenpaints

De SDG’s hebben gezamenlijk één duidelijk hoofddoel: De wereld in 2030 een betere en mooiere plek maken.

De 17 Sustainable Development Goals zijn:

 1. Geen armoede
 2. Geen honger
 3. Goede gezondheid en welzijn
 4. Kwaliteitsonderwijs
 5. Gendergelijkheid
 6. Schoon water en sanitair
 7. Betaalbare en duurzame energie
 8. Waardig werk en economische groei
 9. Industrie, innovatie en infrastructuur
 10. Ongelijkheid verminderen
 11. Duurzame steden en gemeenschappen
 12. Verantwoorde consumptie en productie
 13. Klimaatactie
 14. Leven in het water
 15. Leven op het land
 16. Vrede, justitie en publieke diensten
 17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Van de 17 SDG’s die zijn gegeven, heeft Greenpaints de focus gelegd op een aantal doelen. Deze zijn voor ons van groot belang in de stap naar een duurzamere toekomst. Deze 3 hoofddoelen lichten we graag kort voor je toe.

Hoofddoel 1 – SDG 3: Goede gezondheid en welzijn

Uiteindelijk moet een goede gezondheid en welzijn voor iedereen op de wereld de realiteit zijn. Greenpaints heeft een bewuste keuze gemaakt om zoveel mogelijk biobased of natuurlijke muurverven te voeren. Deze verven zorgen voor een beter binnenklimaat en zijn van nature bestand tegen micro-organismen. Met deze keuzes wil Greenpaints bijdragen aan een groenere toekomst. Begin bij jezelf en anderen nemen het vanzelf over.

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_3-greenpaints

Hoofddoel 2 – SDG 11: Duurzame steden en gemeenschappen 

Tegen 2030 moeten steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn. De meeste mensen op de wereld wonen in steden, dus duurzame groei is een grote uitdaging. Maar juist omdat er veel mensen in steden wonen, is het gemakkelijker om hulpbronnen efficiënt te gebruiken. Greenpaints wil hieraan bijdragen door zoveel mogelijk gebruik te maken van hernieuwbare, biobased grondstoffen of natuurlijke grondstoffen. Duurzaam leven en een gezond binnenklimaat is in elk gebouw van groot belang. Ook leuk om te weten is dat je met het KEIM Soldalan-ME muurverfsysteem stikstoffen en uitlaatgassen kunt zuiveren in de stad. Je kunt dus met je eigen gesch

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_11-greenpaints

Hoofddoel 3 – SDG 13: Klimaatactie 

In de wereld praat iedereen veel over duurzaamheid, energiebesparing en dingen die op andere  manieren zouden moeten gebeuren. Maar spreken is iets anders dan daadwerkelijk doen. Je moet beginnen, iets in gang zetten! Bij Greenpaints proberen we biobased en natuurlijke verf te gebruiken om de verfindustrie duurzamer te maken. En zelfs de kleinste dingen, zoals het enkel gebruiken van 100% gerecycled papier, zijn die eerste stap in de juiste richting.

TheGlobalGoals_Icons_Color_Goal_13-greenpaints

Secundaire SDG doelen

Naast deze 3 hoofddoelen werken we ook aan een aantal secundaire doelen, namelijk:

SDG 4 – Kwaliteitsonderwijs: Door het delen van onze (applicatie)kennis geven wij ook de volgende generaties de kans om deze kennis toe te passen en verder te ontwikkelen.

SDG 9 – Industrie, innovatie en infrastructuur: Binnen Greenpaints is er voor ruimte voor innovatie, zowel in de werkwijze als in het product zelf. Wij werken zelf bij de ontwikkeling van nieuwe en groenere verven ook nauw samen met onze toeleveranciers. Zo dragen we ons steentje bij aan de verdere vergroening en innovatie binnen de verfindustrie.

SDG 12 – Verantwoorde consumptie en productie: Tijdens de productie van onze duurzame verven, wordt door onze leveranciers zo min mogelijk verf verspild. Ook probeert men zoveel mogelijk water te zuiveren en met eigen duurzame energie (bijvoorbeeld met eigen zonnepanelen of windmolens). Daar waar mogelijk hergebruiken we materialen en producten.

overige-goals-greenpaints

Wat doet Greenpaints nu al om de SDG’s te behalen?

Door zelf het goede voorbeeld te geven en onze eigen groene werkwijze toe te passen, inspireren we anderen om dit ook over te nemen. Dit zie je niet alleen terug is onze duurzame verven, maar ook in de manier waarop we het gehele (productie)proces bewust en kritisch bekijken. Zo beperken we reizen, kopen we energie en gas in via Pure Energie, gebruiken we papieren verpakkingen, printen we op 100% gerecycled papier en werken we logistiek samen met DHL om CO2-neutraliteit te bereiken.

We blijven onszelf ontwikkelen door onze CO2-voetafdruk continu te verbeteren en anderen te inspireren om meer deel te nemen aan duurzame toekomst. Zo zijn we bijvoorbeeld ambassadeur van IMPULSE, een bedrijf dat in 2018 werd opgericht door studenten van de Universiteit Twente. IMPULSE berekent, in samenwerking met webshops, hoeveel broeikassen er vrijkomen voordat iemand een besteld webshopproduct in huis heeft. Van vervaardiging tot aan transport. Aan de hand van de berekening wordt een prijs vastgesteld voor de compensatie van de exacte uitstoot van het product. Tijdens het afrekenproces krijgt de klant de kans om de CO2-uitstoot te compenseren door het eerdere berekende bedrag, vaak slechts een klein beetje extra, te betalen.

Daarnaast zijn we ook samenwerkingspartner van Trees for All. Deze stichting plant bomen in Nederland en het buitenland en compenseert CO2-uitstoot. Inmiddels hebben ze al meer dan 5 miljoen bomen en struiken geplant, 32 bossen geplant en hersteld en 320 ton vervuilende CO2 gecompenseerd.

Bij ons zijn duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulariteit verweven met al ons handelen. Wij werken volgens de Groen = Doen methode. Wij geloven dat het onze verantwoordelijkheid is om deze prachtige aarde en haar hulpbronnen serieus te nemen. Deze planeet is in bruikleen aan ons mensen en we moeten het van generatie op generatie doorgeven. Daarom kiezen we waar mogelijk voor de meest milieuvriendelijke oplossing. De ‘wees de verandering die je wilt zien in de wereld’ gaat voor ons écht op!

greenpaints-pand-duurzaam-industrie

Onze keuze voor duurzame verf

Greenpaints is koploper op het gebied van duurzame verf. De keuze voor ecologische verf op basis van biobased en natuurlijke grondstoffen sluit aan bij de veranderingen in de samenleving: “Mensen gaan bewuster en gezonder leven.” Dit zijn allemaal keuzes die wij maken voor onze toekomst en om onze planeet bewoonbaar te houden. Het kiezen van de meest duurzame oplossing in het product is er maar een klein deel van.

We dragen met onze verf op allerlei verschillende manieren bij aan een duurzamere wereld. Zo kiezen we bewust voor merken als KEIM, Böhme, Copperant, Sherwin-Williams en Lacq. Dit zijn namelijk allemaal verfsystemen die een aanzienlijk lagere impact hebben op het milieu dan bijvoorbeeld de ‘plastic’ acrylaatverven. Daarnaast zijn biobased verf en mineraalverf uitermate geschikt voor het creëren van een gezonder binnenklimaat. Door de hypoallergene eigenschappen is het de perfecte oplossing voor bijvoorbeeld ziekenhuizen, scholen en publieke gebouwen. Een grote stap vooruit als we kijken naar ons eerste hoofddoel; SDG3 – Goede gezondheid en welzijn.

2030: Dit is het doel van Greenpaints

De deadline voor het behalen van de Sustainable Development Goals ligt in 2030. En hoewel dit nog 9 jaar in de toekomst ligt, moet er nog veel veranderen om alle doelen te behalen. Waar staat Greenpaints nu en wat doen we om onze gestelde SDG’s te behalen? We willen vooral een voorbeeld zijn voor de verfindustrie. Ons streven is om uiteindelijk CO2-neutraal te zijn. Om dit te bereiken werken we continu aan verbeteringen en innovaties. In latere blogs zullen we een uitgebreide verdieping geven per SDG-doel.

We nemen de SDG’s verder op in ons beleid en in onze groene jaarplannen. En dit zit hem niet enkel in de grote veranderingen, maar ook in de details. Zo noemden we eerder al Trees for All en IMPULSE. Door met andere bedrijven en stichtingen samen te werken die met dezelfde blik naar de wereld kijken, willen we samen een duurzamere wereld creëren. Dit detail kan een tool zijn waarin we laten zien hoeveel bomen er geplant zijn of hoeveel CO2 er gecompenseerd is. Of de optie voor een klant om een kleine CO2-compensatie te betalen bij het plaatsen van een bestelling. Het zijn ook deze kleine dingen die anderen, particulieren of bedrijven, motiveren om die eerste belangrijke stap te zetten.

brons-impact-beginnerHet is voor ons heel fijn om te zien dat deze manier van ondernemen nu beloond is met deze prachtige Bronzen SDG Impact Badge. Wij zullen deze zeker met trots uitdragen en samen bouwen aan duurzamere en groenere toekomst!